تابلو برق آروین نیروی بهمن

تابلو توزیع قدرت فشار ضعیف

تابلو توزیع قدرت فشار ضعیف

 تابلو توزیع قدرت فشار ضعیف تابلو های توزیع قدرت به منظور تقسیم انشعابات جریان برق ورودی به زیر مجموعه هایی از تابلو های مختلف موجود در یک مجموعه که هر
دستورالعمل رنگ کاری و حفاظت در برابر زنگ زدگی

دستورالعمل رنگ کاری و حفاظت در برابر زنگ زدگی

دستورالعمل رنگ کاری الف- به منظور افزايش چسبندگي رنگ و ايجاد پوشش مناسب بر روي سطوح فلز، ضروريست قطعات فلزي بعد از ساخت و قبل از رنگ آميزي مراحل سه
تابلوهای دیماندی

تابلوهای دیماندی

تابلوهای دیماندی   تابلوهای دیماندی چیست؟ منظور از دیماند در تابلوهای دیماندی، مقدار قدرتی است که از اداره برق خریداری شده است و تجهیزات نصب شده این مقدار توان الکتریکی